Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200) ul. Schonów 3,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych
  spółki należące do grupy kapitałowej,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.