Dotacje przyznane grupie Amtra

 

Dotacje banner

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: AMTRA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu wymiany danych klasy B2B w firmie Amtra Sp. z o.o., usprawniającego współpracę handlową między partnerami biznesowymi.

Wartość projektu: 507 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 355 180,00 zł

Okres realizacji: 2014-2015

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

 PROJEKT współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

Wzrost konkurencyjności Amtra Sp. z o.o. poprzez organizację magazynu wysokiego składowania

Wartość całkowita: 922 299,13 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 755 982,89 zł
Wartość dofinansowania: 377 991,45 zł

2 ulepszone usługi: skrócony proces realizacji zamówienia, szerszy asortyment
3 nowe usługi: zarządzanie zgodne z systemem REACH, dostawy w 24 godziny, obsługa magazynu regionalnego dla dostawców

Opis: Projekt obejmuje zorganizowanie infrastruktury sieciowej, zakup urządzeń i sprzętów pozwalających na poprawne funkcjonowanie magazynu wysokiego składowania (wózki widłowe, systemy bram, specjalistyczne regały, stoły kompletacyjne, urządzenia biurowe) oraz adaptację powierzchni pod sanitariaty.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 

 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość

Opracowanie Planu rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Amtra Sp. z o. o. z Sosnowca

na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-24-047/09-00

Okres realizacji projektu: 05.02.2010- 30.07.2010

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.